Termeni și condiții donare

Toate donațiile sunt în conformitate și respectă Codul Civil art. 985 și 1011, precum și Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Donatorii și Beneficiarii au luat la cunoștință și sunt de acord cu procedura de mai jos în privința selectării potențialilor Beneficiari care vor primi donații din partea asociației:

 1. Beneficiarii sunt direct aleși de către artiștii care intră în campanie prin înregistrarea unor testimoniale ce sunt publicate pe platformele sociale si pe www.actorindependent.ro
 2. În limita donațiilor strânse, împreună cu actorii putem identifica și alte cazuri ce nu sunt prezentate în testimonialele video.
 3. Beneficiarul este contactat telefonic pentru a i se cere date necesare sprijinirii acestuia de către inițiativă.
 4. Pentru a fi considerat eligibil drept Beneficiar, acesta trebuie să întrunească următoarele condiții:
  1. Să fie „actor independent” – întrucât nu există un temei legal, o ocupație reglementată în acest sens, definim actorul independent drept actor profesionist care nu are niciun fel de contract de angajare cu o instituție de teatru de stat și care nu și-a schimbat domeniul principal de activitate (de exemplu: nu a renunțat la profesia de actor în favoarea unei alte profesii pentru care are un contract de muncă).
  2. Să fie activ în sectorul independent. Adică trebuie să existe dovada publică a colaborării cu teatre sau spații independente. De exemplu și nu se limitează la, face parte din distribuția publică a spectacolelor care au fost suspendate din cauza pandemiei COVID-19.
  3. Să locuiască în chirie.

Modalitatea de plată către Beneficiari:

 1. Toate plățile către Beneficiari, precum și contractele aferente sunt administrate de către Fundația Calea Griviței.
 2. Donațiile se vor face direct din contul Fundației în contul Beneficiarului, acesta obligându-se să folosească donația primită în scopul menționat în campanie – plata chiriei.
 3. Se va semna un contract de sponsorizare între Fundația Calea Griviței și Beneficiar.
 4. Donațiile au caracter recurent în limita fondurilor disponibile. Astfel, la finalul fiecărei luni se vor recontacta toți beneficiarii pentru a vedea starea lor în momentul respectiv – mai stau în chirie sau s-au mutat date fiind condițiile actuale.
 5. În momentul transferului donației către beneficiar, acesta va apărea public pe website-ul campaniei www.actorindependent.ro.

 

Termeni și condiții website

Utilizarea site-ului www.actorindependent.ro echivalează cu citirea și înțelegerea termenilor și condițiilor de mai jos și presupune că sunteți implicit de acord cu acceptarea și respectarea lor.

 

I. Termeni de utilizare

Suntem Storywood Studio SRL („Societatea”) și avem calitatea de operator al www.actorindependent.ro („Website-ul”), cu sediul în București, str. Mătăsari, nr. 38, sect. 2.

Instituții de supervizare:

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, adresa: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, telefon: 0759045333; fax: 0213143462; e-mail: office@anpc.ro.

Vă rugăm să analizați cu atenție următorii termeni și condiții de utilizare, care se aplică oricărei persoane care vizitează acest Website. Prin accesarea și folosirea acestui Website și după ce bifați căsuța aferentă ce apare pe pagina principala a Website-ul sunteți de acord să vă conformați și să fiți ținuți de următorii termeni și condiții și orice modificări în vigoare la momentul vizitei Dumneavoastră. Societatea poate schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și acești termeni și condiții fără notificare prin actualizarea acestor termeni de utilizare, și vă încurajăm să analizați termenii și condițiile pentru că orice astfel de modificări vor fi obligatorii pentru Dumneavoastră.

 

II. Drept de autor

Cu excepția unor prevederi contrare ale legii, dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra oricăror materiale de pe Website (inclusiv dar fără a se limita la fotografii și imagini grafice) sunt proprietatea Societății sau deținătorilor de licență. Sub rezerva prevederilor de mai jos, orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres sunt rezervate. Este interzisă orice utilizare a unor extrase din Website altfel decât în conformitate cu această notificare pentru orice scop. Dacă veți încălca oricare dintre termenii prezentei notificări legale, ne rezervăm dreptul de a vă înceta permisiunea de a folosi Website-ul și în acest caz Dumneavoastră va trebui să distrugeți imediat orice extrase descărcate sau imprimate de pe Website.

Puteți descărca și imprima extrase de pe acest Website pentru folosința proprie și puteți furniza extrase altora în următoarele condiții:

 • niciun fel de documente sau imagini grafice aferente de pe Website nu vor fi modificate în nici un fel;
 • niciun fel de imagini grafice de pe Website nu vor fi folosite separat de textul corespunzător; și
 • notificările privind dreptul de autor și marca de comerț ale Societății și prezenta notificare de permisiune apar pe toate exemplarele.

Nu vi se permite să vindeți conținutul sau să republicați Website-ului nostru. Mai precis, nu vi se permite să reproduceți, să duplicați, să copiați sau în alt mod să exploatați materialele de pe Website-ul nostru în orice scop comercial. Puteți realiza o trimitere către oricare dintre paginile Website-ului cu condiția să acționați astfel pe baza faptului că realizați o trimitere către, dar nu reproduceți paginile noastre și cu condiția să nu actionați astfel într-o manieră care poate să dea utilizatorilor noștri impresia greșită că este al Dumneavoastră conținutul nostru sau că Website-ul nostru susține sau este afiliat cu cel al Dumneavoastră.

Dreptul Dumneavoastră de a realiza o trimitere către Website se supune și următoarelor condiții:

 • nu veți șterge, denatura sau altfel modifica mărimea sau aspectul logo-ului actorindependent;
 • nu veți crea un cadru sau orice alt mediu al programului de navigare sau marginii din jurul Website-ului;
 • nu veți sugera în niciun fel că Societatea susține orice produse sau servicii diferite de cele proprii;
 • nu veți prezenta într-o lumină falsă relația pe care o aveți cu Societatea, nici nu veți prezenta alte informații false despre Societate;
 • nu veți realiza o trimitere de la un website pe care nu îl detineți; și website-ul Dumneavoastră nu are un conținut care este dezagreabil, ofensator sau controversat, care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei alte persoane sau care în alt mod nu respectă toate legile și regulamentele aplicabile.

Societatea își rezervă în mod expres dreptul de a revoca dreptul de a realiza o trimitere către Website din cauza încălcării acestor termeni și a întreprinde orice măsură pe care o consideră adecvată. Veți despăgubi pe deplin Societatea pentru orice pierdere sau daună suferită de Societate sau oricare dintre societățile din grupul acesteia din cauza încălcării acestor prevederi.

 

III.  Legături terțe 

Acest Website poate conține trimiteri către website-uri terțe, care sunt furnizate pentru accesibilitatea utilizatorilor Website-ului nostru. actorindependent.ro nu formulează nicio pretenție, nu oferă nicio garanție și nu răspunde pentru orice informații găsite pe website-ul la care se face trimitere.

 

IV. Fără declarații sau garanții 

În timp ce Societatea depune eforturi rezonabile pentru a include informații actualizate și exacte pe propriul Website, Societatea nu face și, în mod expres, nu recunoaște orice declarații sau garanții de orice fel, fie exprese sau sugerate (inclusiv, fără a se limita la, orice garanții sugerate privind calitatea mărfurilor, caracterul adecvat pentru un anumit scop sau lipsa vreunei încălcări) cu privire la oricare astfel de informații, exactitatea sau caracterul complet al acestora sau frecvența cu care se actualizează. Sunteți de acord că utilizarea acestui Website și a informațiilor și serviciilor de pe acest Website este acordată pe baza „AȘA CUM EXISTĂ“ și „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE“. Societatea nu își asumă nicio obligație sau răspundere pentru orice erori sau omisiuni din conținutul acestui Website. Societatea nu acordă niciun fel de garanții conform cărora (i) Website-ul va îndeplini cerințele Dumneavoastră, (ii) Website-ul va fi neîntrerupt, oportun, în siguranță sau fără erori; (iii) rezultatele care pot fi obținute din utilizarea Website-ului vor fi exacte sau de încredere; (iv) calitatea oricăror informații va fi la înălțimea așteptărilor Dumneavoastră; (v) orice erori de pe Website vor fi corectate; (vi) folosirea de către Dumneavoastră a Website-ului sau oricărui material obținut de pe Website nu va dăuna sistemului informatic propriu sau dispozitivul mobil sau că nicio pierdere de date nu va rezulta din obținerea acelui material.

 

V. Limitarea răspunderii

Folosirea de către Dumneavoastră a acestui Website este pe propriul Dumneavoastră risc. În niciun caz Societatea sau oricare dintre funcționarii, administratorii, salariații sau afiliații acesteia nu va răspunde, direct sau indirect, de orice daune de orice natură, inclusiv, fără a se limita la, pretenții sau pierderi directe, speciale, accidentale, indirecte sau de altă natură, ce rezultă din, sau în legătură cu, crearea, folosirea, sau sprijinirea pe acest Website sau orice website cu trimitere aflat pe aceste site-uri, sau oricare dintre informațiile accesate prin orice astfel de site sau din inabilitatea de a folosi oricare astfel de site. Această limitare include daunele cauzate echipamentelor informatice ale Dumneavoastră sau orice viruși care vă pot infecta echipamentele informatice sau altă proprietate, pierdere sau profituri, fond de comerț, sau alte pierderi imateriale (chiar dacă Societatea a fost consiliata privind posibilitatea acestor posibile daune), ce rezulta din: (i) folosirea sau inabilitatea de a folosi Website-ul; (ii) costul de procurare a unor bunuri și servicii înlocuitoare ce rezultă din orice bunuri, date, informații sau servicii obținute sau mesaje primite sau tranzacții încheiate prin, de la sau ca urmare a Website-ului; (iii) accesul neautorizat la sau modificarea transmisiunilor sau datelor Dumneavoastră; (iv) declarațiile sau comportamentul oricărui utilizator sau terț pe Website; (v) sprijinirea Dumneavoastră pe conținutul pus la dispoziție de Societatea; or (vi) orice altă chestiune aferentă Website-ului.

Părțile convin ca răspunderea maximă a Societății și a oricăruia dintre funcționarii, administratorii, salariații sau afiliații acesteia, ce rezultă din sau în legătură cu Website-urile sau utilizarea conținutului actorindependent.ro, indiferent de cauza acțiunii (fie prin contract, act delictual, încălcare a garanției, sau altfel), nu va depăși 100€ în total. Nimic din acești termeni și condiții nu va exclude sau limita răspunderea cauzată de comportamentul neglijent cu intenție sau neglijență crasă sau oricare altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată prin legea aplicabilă.

Lista completă a celor 20 de beneficiari ai campaniei #ActorIndependent este:

Cristina Cassian 

Tiberiu Enache

Taisia Orjehovschi

George Olar

Stefan Mohor

Liviu Romanescu

Dana Rusu

Flavia Giurgiu

GEORGE Rotaru 

Ingrid Elena Robu

Catalin Florea

Alexandru Chindris

Andreea Sovan (Petrilă)

Emilia Bebu

Florina Gleznea

Marian Sas

Robert Iosif

Dumitru Stegărescu

Corinias Caraba

Eduard-Mihai Cîrlan

Chirii cumulate cu proiectul #PaginidinIsrael.

VI. Despăgubire

Sunteți de acord să apărați, despăgubiți și exonerați Societatea și oricare dintre funcționarii, administratorii, salariații sau afiliații acesteia de oricare pretenții, acțiuni sau cereri și împotriva acestora, inclusiv și fără a se limita la taxe legale și contabile rezonabile, pretinse sau rezultate din: (i) folosirea de către Dumneavoastră sau sprijinirea pe orice conținut terț; (ii) folosirea de către Dumneavoastră sau sprijinirea pe orice conținut al Societății; (iii) folosirea greșită de către Dumneavoastră a Website-ului; sau (iv) încălcarea de către Dumneavoastră a acestor termeni și condiții. Societatea vă va trimite notificare prompt despre orice astfel de pretenție.

 

VII. Comportamentul Dumneavoastră 

Nu puteți modifica sau încerca să modificați Website-ul. De asemenea nu puteți crea o trimitere către Website fără să fi obținut în prealabil autorizarea în scris din partea Societății. Mai mult, nu puteți folosi serviciile de Website în orice fel care ar putea dezactiva, supraîncărca sau obstrucționa oricare dintre serverele Societății sau serverele la care Societatea a obținut acces, sau ar interfera cu orice utilizare sau folosință de către un terț al serviciilor de Website, alte conturi, sisteme informatice sau rețele conectate la orice server sau la Website, prin piratare, decodarea parolei sau orice alte mijloace. Nu puteți obține sau încerca să obțineți orice materiale sau informații prin orice mijloace care nu sunt puse la dispoziție în mod intenționat prin Website.

Veți utiliza serviciile de Website doar în scopuri personale, necomerciale. Nu veți utiliza serviciile de Website pentru (i) a posta comentarii de utilizator care conțin spam sau care altfel sunt mesaje duplicative sau nesolicitate cu încălcarea legii aplicabile; (ii) a încărca sau posta materiale obscene, amenințătoare, calomnioase sau care sunt altfel nelegale sau dăunătoare, inclusiv materiale dăunătoare copiilor sau care încalcă drepturile la viața privată a unui terț; (iii) a încărca sau posta materiale care conțin viruși informatici sau alte coduri, fișiere, scripturi, agenți sau programe dăunătoare calculatorului; (iv) a solicita, în scopuri comerciale, oricăror utilizatori ai serviciilor de Website cu privire la conținutul acestora, prin folosirea oricăror informații personale identificabile sau forumuri de comunicare de pe Website; sau (v) în contradicție cu legislația aplicabilă.

Nu veți înșela, dezactiva sau în alt mod interfera cu caracteristicile privind securitatea ale Website-ului sau caracteristicile care aplică limitări la folosirea serviciilor de Website.

 

VIII. Exonerarea de responsabilitate 

În timp ce Societatea depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile de pe Website sunt corecte, Societatea nu garantează exactitatea și caracterul complet al materialelor de pe Website. Societatea poate realiza schimbări la materialele de pe Website în orice moment fără notificare. Materialele de pe Website pot fi expirate, și Societatea nu se angajează să actualizeze acele materiale.

Materialele de pe Website sunt furnizate „așa cum există”, fără niciun fel de condiții, garanții sau alți termeni de orice fel. Prin urmare, în cea mai mare măsură permisă de lege Societatea exclude toate garanțiile, declarațiile, condițiile, angajamentele și alți termeni (inclusiv, fără a se limita la, condițiile indicate de lege pentru calitatea satisfăcătoare, caracterul adecvat pentru scop și folosirea grijii sș abilității rezonabile) care, în lipsa acestei notificări legale, ar putea avea efect în legătură cu Website-ul.

Conținutul site-ului www.actorindependent.ro – imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software etc. – este, în totalitatea lui, proprietatea Storywood Studio SRL și este apărat de Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

 

IX. Legea aplicabilă

Acești termeni și condiții vor fi guvernați de și interpretați în conformitate cu legile din România în legătură cu orice dispută dintre Dumneavoastră și Societate ce rezultă din acești termeni și condiții sau care au legătură cu obiectul acestora. Părțile convin ca orice dispută dintre ele ce rezultă din acești termeni și condiții va fi soluționată de instanță având jurisdicție conform legilor aplicabile din România.